Επιλογή ακινήτου προς αγορά
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το ακίνητο προς πλειστηριασμό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε άμεσα με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο ακινήτων της HPL.

Διαδικασία πλειστηριασμού
Όλη η διαδικασία του πλειστηριασμού μέχρι την αγορά και παράδοση του ακινήτου σ εσάς, γίνεται μαζί με τον εξειδικευμένο σύμβουλο ακινήτων της HPL. Ακολουθώντας πιστά τη διαδικασία που απαιτείται.

Εκτίμηση ακινήτου
Ανάλογα με το είδος του ακινήτου και το ύψος της επένδυσης, πιστοποιημένος εκτιμητής θα σας δώσει κάθε αναγκαία πληροφορία γύρω από την αξία του ακινήτου και τις μελλοντικές του αποδόσεις.

Υπάρχει δυνατότητα δανειοδότησης;
Ναι. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να δανειοδοτηθεί έως το 70% της τελικής αξίας κτήσης.

Μπορώ να επισκεφθώ το ακίνητο;
Τις περισσότερες φορές μόνο εξωτερικά.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;
Όλοι. Εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα. Για ειδικές περιπτώσεις, όπως κάτοικοι του εξωτερικού η HPL παρέχει δωρεάν νομικές συμβουλές.

Ασφάλεια κατά τη διαδικασία πλειοδότησης του ακινήτου
Πρόκειται για απολύτως νόμιμη διαδικασία, κατά την οποία τα ακίνητα που διατίθενται για πλειστηριασμό ανήκουν σε τρίτους φορείς (Τράπεζα ή άλλος φορέας) και η οποία διενεργείται από πιστοποιημένους συμβολαιογράφους, ειδικευμένους για ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.eauction.gr με την καθοδήγηση ειδικού συνεργάτη.

Πώς κατοχυρώνεται η συμμετοχή;
Απαιτείται να καταβληθεί το 30% της τιμής εκκίνησης σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο συμβολαιογράφος, τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία του πλειστηριασμού και να αναρτηθεί η απόδειξη καταβολής μαζί με την αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.eauction.gr.

Πότε γίνεται επιστροφή της προκαταβολής;
Σε περίπτωση μη κατακύρωσης του πλειστηριαζόμενου ακινήτου από τον υποψήφιο πλειοδότη, η προκαταβολή του επιστρέφεται από τον εξουσιοδοτημένο συμβολαιογράφο στον λογαριασμό από τον οποίο μεταφέρθηκε το ποσό της προκαταβολής. Η όλη διαδικασία γίνεται άμεσα, εντός ολίγων ημερών.

Η εξειδικευμένη ομάδα της HPL είναι συνεχώς κοντά σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Η ομάδα μας αποτελείται από επιστήμονες από διάφορους κλάδους, καθώς και εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους, οι οποίοι θα παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Loading...